Thursday, March 3, 2011

Varadero, Cuba, 2010

1 comment:

  1. Nhóm 16 người đi Vacation một tuần ở Varadero. Rất buồn là khi trở về, không ai báo tin vui

    ReplyDelete